Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

About / Մասին

About / Մասին

R&D group and program
Հետազոտական խումբ և ծրագիր
EN
HY

The R&D group and program

We are a group of engineers and scientists committed to advancing the scientific and technological efforts in Armenia and Artsakh.

Our mission is to support Armenian STEM community worldwide through funding, mentoring, and networking.

We envision the AESA R&D program to create a space where scholars and professionals collaborate on groundbreaking research and develop solutions that address today’s scientific and technological challenges, making Armenia a pioneer in the STEM community worldwide.

Program goals

The goals of the program are to solicit, fund, and oversee Science and Technology Research & Development projects and initiatives in Armenia and Artsakh. The program is interested in funding projects that will advance all fields of science & technology and improve the quality of life for the people of Armenia and Artsakh.

Հետազոտական խումբ և ծրագիր

Խմբի առաքելությունն է աջակցել և աջակցել հայկական գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի համայնքում իրականացվող հետազոտություններին և մշակումներին ‘ ֆինանսավորման, գիտական և ինժեներական ծրագրերի, ուղղորդող և կապերի հաստատման միջոցով:

Մենք ենթադրում ենք, որ AESA գիտահետազոտական խումբը կստեղծի հարթակ, որտեղ գիտնականներն ու մասնագետները համագործակցում են նորարարական հետազոտություններում և մշակում են նախագծեր, որոնք լուծում են հասարակության գիտական և տեխնոլոգիական խնդիրները ՝ գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի հանրույթը ինքնաբավ, ազդեցիկ և դինամիկ վերածելու համար ամբողջ աշխարհում։

Team / Խմբի անդամներ